معرفی کتاب

 

کتابخانه مشارکتی معراج اندیشه با  نزدیک به 10000عنوان کتاب ( مذهبی ،قرآن، ادبیات، هنر، ارتباطات و رسانه، تاریخ، دفاع مقدس، جامعه شناسی، فرهنگ، روانشناسی وکتاب های مرجع در این حوزه ها در حال حاضر به عنوان کتابخانه مرجع شناخته می شود.

  • ساعت کاری کتابخانه  از 8 صبح تا 14 بعد ظهرشرایط عضویت نیز دو قطعه عکس .یک کپی شناسنامه و 40000ریال است وفضای کتابخانه ،دارای76 صندلی برای اعضا می باشد

Template Design:Dima Group

Back to Top