اعضای گروه هم اندیشی فرهنگ پایداری

 

1- دکتر اسماعیل نصرت آبادی (رئیس کارگروه)

2- دکتر علی افاضاتی (دبیر کارگروه)

3- ذبیح الله بلوردی (دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی و فرمانده ادوار سپاه سیرجان)

4- احمد پور رمضانی (فرمانده ادوار سپاه سیرجان)

5- دکتر امین شفیعی (از رزمندگان و فرماندهان دوران دفاع مقدس)

6- یونس فتحی (کارشناس ارشد علوم اجتماعی و فعال مطبوعاتی)

7- حسین محمودی پور (از رزمندگان دوران دفاع مقدس)

Template Design:Dima Group

Back to Top