معرفی کتاب

اعضای گروه هم اندیشی کتاب و کتاب خوانی موسسه

1- آقای اصغر حدیدی- دانشجوی دکتری و رئیس اداره ورزش و جوانان سیرجان  فعال مطبوعاتی

2- آقای مهدس علی آقابابایی - فعال عرصه کتاب

3- آقای یونس فتحی - فعال مطبوعاتی و روابط عمومی

4- آقای محمدعلی حافظی - رئیس نهاد کتابخانه های عمومی شهرستان سیرجان

5- خانم فرزانه ایران نژاد - رئیس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سیرجان

6- آقای محمدجواد علیزاده - فعال اجتماعی و عرصه کتاب و مدیر کتابفروشی فرهنگستان

7- آقای علی مرادی زاده کرمانی - مسئول کانون کتاب و کتابخوانی موسسه و دبیر کار گروه

8- آقای سید حسام الدین شهیدی- مدیر فرهنگی موسسه معراج اندیشه

Template Design:Dima Group

Back to Top