اعضای گروه هم اندیشی کتاب و کتاب خوانی

 

1- آقای اصغر حدیدی (دانشجوی دکتری و رئیس اداره ورزش و جوانان سیرجان  فعال مطبوعاتی)

2- آقای سید حسام الدین شهیدی (مدیر فرهنگی موسسه)

3- آقای مهدس علی آقابابایی (فعال حوزه کتاب)

4- آقای یونس فتحی (فعال مطبوعاتی و روابط عمومی)

5- آقای محمدعلی حافظی (رئیس نهاد کتابخانه های عمومی شهرستان سیرجان)

6- آقای محمدجواد علیزاده (فعال اجتماعی و عرصه کتاب و مدیر کتابفروشی فرهنگستان)

7- آقای میثم ملک شاهی (مسئول کانون کتاب و کتابخوانی موسسه و دبیر کار گروه)

8- خانم فرزانه ایران نژاد (رئیس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سیرجان)

Template Design:Dima Group

Back to Top