معرفی کانون دفاع مقدس

بسمه تعالی
زنده نگه داشتن یاد شهدا کمتر از شهادت نیست. مقام معظم رهبری
معرفی کانون دفاع مقدس
کانون دفاع مقدس مؤسسه معراج اندیشه در جهت نیل به اهداف زیر : 
بسط و گسترش فرهنگ و ارزشهای دوران دفاع مقدس از قبیل ایثار، فداکاری، جهاد در راه خدا و ... در جامعه و خصوصا انتقال این ارزشها به نسل جوان
بهرهمندی از رزمندگانی که خود به عنوان سند زنده دفاع مقدس محسوب می شوند و ناگفته های بسیاری از این دوران دارند (در قالب برپایی شبهای خاطره)
تبیین و تشریح الگوهای رفتاری، سیره عملی و سبک زندگی شهدا( در قالب طرح سرگذشت پژوهی)
در دو بخش اجرایی و پژوهشی شکل گرفته است. تمامی فعالیتهایی که در این کانون انجام میشود، برگرفته از نشستهایی که در اتاق فکر این کانون؛ که در قالب کارگروه هماندیشی دفاع مقدس که متشکل از 9 نفر رزمنده فرهیخته می باشد، و در سلسله نشستهای هفتگی که برگزار میشود به تعیین سرفصلها و برنامههای راهبردی ستادها میپردازند، می باشد.
در قسمت اجرایی کانون عمده برنامه ها تشکیل و  فعالسازی ستادهای یاد یاران در مناطق سیگانه شهر(20 منطقه شهری و 10منطقه حومه) و هماهنگی جهت برگزاری شب خاطره توسط ستادها مطابق با برنامه از قبل طراحی شده، می باشد. همچنین طرح تربیت 20 راوی در شهرستان نیز از دیگر برنامه های واحد اجرایی کانون دفاع مقدس است. 
در بخش پژوهش کانون دفاع مقدس نیز ، تاسیس بانک جامع اطلاعاتی شهدا ، تشکیل کمیته پژوهشی در هر یک از ستادهای یاد یاران و  تدوین 4 کتاب پیرامون زندگی 4 شهید( شهدایی که کمتر به آنها پرداخته شده و برنامه این چنینی در رابطه با سرگذشت آنها تا کنون انجام نگرفته است) در دستور کار واحد پژوهش قرار گرفته است. 
گزارش عملکرد کانون دفاع مقدس در سال 1393
ستادهای یاد یاران
پیرو جلسه ای که در تاریخ بیست و سوم فروردین ماه سال جاری با دبیران ستادهای یاد یاران برگزار گردید، برنامه زمانبندی شده برگزاری شب خاطره هر ستاد تا پایان سال 93 تنظیم و به هر ستاد تحویل داده شد. بر این اساس هر ستاد سالانه متعهد برگزاری 4 شب خاطره( هر فصل یک شب خاطره) گردید. در این راستا تا کنون شش شب خاطره در ستادهای والفجر8، والفجر4، خیبر، نجف شهر، بلورد و زیدآباد برگزار شده است. 
برگزاری شش شب خاطره در ستادهای یاد یاران
والفجر 8 (دوم اردیبهشت ماه)
نجف شهر (ششم اردیبهشت ماه)
والفجر 4 (بیست و چهارم اردیبهشت ماه)
بلورد (بیست و هفتم اردیبهشت ماه)
خیبر (سوم خردادماه)
زیدآباد (هشتم خردادماه)
پژوهش دفاع مقدس
واحد پژوهش کانون دفاع مقدس در سال 93 در ادامه اجرای طرح تدوین کتاب درباره زندگی شهید محمد باقر احمدی سعادتآبادی، اقدام به مصاحبه با خانواده شهید نموده است. که این مصاحبه در دو نوبت گروهی، یک نوبت در 31 فرودرین ماه با حضور مادر، همسر، دختر، خواهر و داماد شهید و مصاحبه دیگری در تاریخ 14 اردیبهشت ماه با دو تن از عموها و عمه محترم شهید انجام شد. همچنین با 17 نفر از دوستان، همکاران و همرزمان شهید مصاحبه انجام شد. و فایل صوتی مصاحبهها  پیاده سازی و مکتوب گردید. این روال همچنان ادامه دارد و امید است تا پایان خرداد ماه پروژه شهید احمدی درمرحله مصاحبه به پایان برسد. 
اعضای کانون دفاع مقدس
دبیر اجرایی : حسین محمودیپور
دبیر پژوهش : نجمه فضلعلی
رئیس کارگروه هماندیشی : دکتر اسماعیل نصرتآبادی
اعضای کارگروه هماندیشی : دکتر اسماعیل نصرتآبادی، دکتر علی افاضاتی، دکتر شفیعی، حسین محمودیپور، ذبیحالله بلوردی، اکبر جواهری، یونس فتحی،محمدمهدی اسلامی، احمد پور رمضانی

Template Design:Dima Group

Back to Top