معرفی کانون فعالیت های اجتماعی

کانون  فعالیت های اجتماعی متشکل از دو کارگروه هم اندیشی خانواده ، سبک زندگی و مسئولیت اجتماعی می باشد که پیرو نتایج بدست امده از پژوهش نقشه جامع مسائل شهر سیرجان اهداف خود را معین و برنامه های ذیل را در دستور کار خود قرار داده است.

اهداف :
فراهم نمودن بسترهای لازم جهت ارتقای بهداشت روان خانوادههای سیرجانی 
کمک به ترویج ارزشها و هنجارهای مبتنی بر سبک زندگی اسلامی و ایرانی بین شهروندان سیرجانی 
کمک به اشاعه اصلاح الگوی مصرف بین خانوادههای سیرجانی 
کمک به اشاعه آموزههای تربیتی کارآمد جهت تربیت کودکان متعادل در بین خانوادههای سیرجانی 
تلاش در جهت افزایش آشنایی شهروندان سیرجانی با حقوق و وظایف شهروندی (در زمینههای فرهنگ آپارتمان نشینی، استفاده از وسایل و امکانات عمومی، بهرهگیری از خدمات شهری و اداری و تعاملات گروهی) 
کمک در جهت افزایش آشنایی شهروندان سیرجانی با نحوه استفاده درست از پتانسیل منابع طبیعی شهرستان و پیشگیری از تخریب محیط زیست نسبت به وضع موجود
کمک در جهت افزایش آشنایی شهروندان سیرجانی با مهارتها و آموزشهای کاربردی مورد نیاز و متناسب با پتانسیلهای شغلی در زمینههای تجارت، صنعت و معدن، خدمات، کشاورزی، حمل و نقل و کسب و کارهای خانگی نسبت به وضع موجود
برنامه ها:
- راه اندازی مرکز مشاوره تخصصی با استفاده از اساتید دارای مجوز
-برگزاری کارگاههای آموزشی تخصصی برای مشاورین شهرستان
-استفاده از بسته هوشمند  برای ارسال پیامهای کاربردی و روشن در باره اصول، وظایف و مهارتهای زندگی به   خانوادهها  
- راه اندازی خانههای بازی 
-تدوین دفترچه راهنمای مراکز مشاوره و مشاورین سیرجان همراه با توصیههای مختلف با مشارکت مشاورین و مراکز مشاوره 
-ایجاد بانک جامع اطلاعات از گروههای مختلف هدف و اقشار مختلف و کلیه متخصصان، مشاوران، مربیان و غیره در یک دوره سه ساله ( سوم ) 
-اجرای برنامه عملیاتی برگزاری همایشهای تخصصی در زمینه مسائل اجتماعی
- برنامه مداخله پژوهی تغییر فرهنگ تولید و تفکیک زباله از مبدأ در بین خانواده ها و کارکنان گل گهر و شرکت های اقماری 
برنامه مداخله در ارتقای توانمندی ها و فعالیتهای مشارکتی حرفه ای و مهارتی برای جوانان و نوجوانان               
    -  مداخله پژوهی تغییر الگوی مصرف و شیوه مدیریت زندگی اقتصادی در بین خانواده ها و کارکنان گل گهر و شرکت های اقماری
- اقدام پژوهی در زمینه آموزش مهارت های فرزندپروری در بین کارکنان و خانواده های گل گهر
-طرح پیشنهادی  انیمیشن‌های آموزشی محیط زیست

اعضای کارگروه هم اندیشی مسئولیت اجتماعی: 
امین شول (کارشناس علوم اجتماعی و روزنامه نگار)
محمدجواد علیزاده( کارشناس ارشد جامعه شناسی و روزنامه نگار)
احسان سوند رومی( کارشناس ارشد کشاورزی)
طیبه عباسلو(کارشناس ارشد مطالعات زنان و فعال اجتماعی)
صالحه حسینی( کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری و فعال اجتماعی)
اعضای کارگروه هم اندیشی خانواده و سبک زندگی:
دکتر غلامرضا متقی( دکترای معارف اسلامی)
دکتر محمد منتظری( دکترای مدیریت استراتژیک)
دکتر علی مفیدی (روانپزشک)
دکتر فاطمه پورشهسواری( دکترای روانشناسی)
دکتر علیرضا نادری(دکترای مکانیک)
محمد حسین قنادزاده( تحصیلات حوزوی)
اکبر محیاپور( کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی)
مهدی مظفری( کارشناس ارشد مشاوره)
فاطمه محمود ابادی(کارشناس ارشد روانشناسی و دبیر کارگروه)

مقالات کانون فعالیت های اجتماعی

Template Design:Dima Group

Back to Top